Uncategorized

Ratten bestrijden

Een rattenplaag kan veel ergernis opleveren. Om de ratten te bestrijden moeten eerst een aantal stappen worden ondernomen.

 

  • De situatie in kaart brengen

Waar heeft u last van ratten? Hoe komen ze hier? Waarom heeft u op deze locatie last van ratten? Denk hierbij aan de bereikbaarheid van voedsel, warme/droge schuilplaatsen, bouw/graafwerkzaamheden in de omgeving, etc.

  • De situatie wijzigen

Als u in kaart heeft waarom en waar de ratten zitten, verander de situatie dan. Denk hierbij aan wering (gaten en kieren dichten, evt. met fijnmazig gaas < 0,5 cm). Een jonge rat kan al door een opening van 1 cm! Ook speelt hygiëne een grote rol. Ruim voedsel- en etensresten op. In geval met een voervoorraad, zorg dat dit goed afgesloten is in een ton of iets dergelijks.

  • Bestrijden van ratten

Als u de leefomgeving veranderd heeft, kunt u overgaan op het bestrijden van de ratten. Hier zijn verschillende manieren voor. Bijvoorbeeld met behulp van een rattenklem, vergiftigd lokaas, vangkooien of de elektrische rattenval. Bij al deze bestrijdingstechnieken is het belangrijk om te weten hoe u hiermee om moet gaan.

Als u werkt met een rattenklem, is het zaak om deze zo te plaatsen dat de rat meteen uitgeschakeld  is en niet onnodig hoeft te lijden. Het beste is om de rattenklem te plaatsen langs een vaste kant. Bijvoorbeeld een muur. Zet de klem dan met de kopse kant tegen de muur. Dit is omdat de rat van welke kant langs de muur hij ook komt, altijd op een juiste manier in de klem komt. Dus niet in lengterichting plaatsen! Let op: Rattenklemmen zijn zeer krachtig en mogen alleen ingezet worden op plaatsen waar ze niet bereikbaar zijn voor kinderen, huisdieren en in het wild levende dieren.

Werkt u met vergiftigd lokaas, dan is het zaak om dit lokaas niet in grote hoeveelheden te plaatsen. Beter is het om minder voer te plaatsen dat elke keer weer ververst wordt. Als norm wordt vaak gebruikt 1 voerplaats per 10-15 strekkende meter / 100-200 gram per voerplaats. Controleer dit na twee tot drie dagen. Ga zo lang door, totdat er geen opname meer plaatsvindt. Let op: Je werkt met gif, dit kan dus schadelijk zijn voor de omgeving. Denk hierbij aan kinderen en huisdieren, maar gif kan ook schadelijk zijn voor andere dieren in de voedselketen.

Bestrijdt u met behulp van vangkooien, dan dient u deze dagelijks te controleren. Bij het plaatsen van de vangkooien dient u ook rekening te houden met de looppaden van de ratten. Plaats de kooi altijd in de lengterichting met het looppad mee.

De nieuwste manier om ratten te bestrijden is om een elektrische rattenval in te zetten. Net zoals de rattenklem en vangkooi, is de plaatsing belangrijk. Ook hier moet men de val in de lengterichting plaatsen. De elektrische rattenval werkt op batterijen. Men plaatst een (niet-giftig) lokaas in de val. Doordat de rat de val betreedt activeert deze de metalen plaatjes onderin de val. De rat zal binnen een enkele seconde geëlektrocuteerd worden. Hierna moet men de val legen en kan deze opnieuw plaatsen. Voordelen van de elektrische rattenval zijn onder andere dat je geen gif hoeft te gebruiken, de rat wordt op een humane wijze gedood. Als de val een rat heeft gedood, moet deze geleegd worden. Men hoeft de rat verder niet aan te raken. Een 100% effectieve manier van ratten bestrijden.