Uncategorized

Muizen bestrijden

Een muizenplaag kan veel ergernis opleveren. Om de muizen te bestrijden moeten een aantal stappen worden ondernomen.

Voor u uw muizenprobleem aanpakt, is het raadzaam om de volgende stappen te ondernemen.

Breng eerst de situatie in kaart. Waar heeft u last van de muizen? Hoe komen ze daar? Waarom komen ze daar? Wat zijn mogelijke schuilplaatsen? Als u dit weet, probeer dan deze situaties te veranderen. Denk hierbij aan schoonmaken/hygiëne, wering (afdichten van gaten), enz.  Een muis kan door een opening van 0,5 cm!

Als u dit weet en de leefomgeving veranderd heeft, kunt u overgaan op het bestrijden van de muizen. U kunt dit op verschillende manieren doen. Door middel van de traditionele klem, vergiftigd lokaas, vangkooien of de elektrische muizenval. Bij al deze bestrijdingstechnieken is het belangrijk om te weten hoe u hiermee om moet gaan. Hoe moet ik een klem of vangkooi/ elektrische muizenval plaatsen? Welke hoeveelheid gif is afdoende? Wanneer moet dit ververst worden. Hoeveel voerplaatsen moet ik creëren? Hoeveel klemmen moet ik plaatsen etc. Maak notities over de plaatsen van de vallen en de voerplaatsen. Noteer de hoeveelheden en data van het geplaatste lokaas.

Als u uw muizenprobleem onder controle heeft, is het zaak om preventief te blijven werken! Controleer de vallen regelmatig, ververs of verwijder het (giftige) lokaas, blijf uitkijken naar sporen zoals uitwerpselen en knaagschade.